# دانلود

لینک دانلود کتاب جریان سیال برای مهندسی شیمی

کتاب جریان سیال برای مهندسی شیمی Fluid Flow for Cemical Engineering   لینک دانلود کتاب جریان سیال برای مهندسی شیمی بخش اول بخش دوم کلمه عبور: chem-eng.persianblog.ir
/ 0 نظر / 17 بازدید

لینک دانلود کتاب انتقال حرارت فرآیند کرن

کتاب انتقال حرارت فرآیند کرن Process Heat Transfer Kern   لینک دانلود کتاب انتقال حرارت فرآیند کرن بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم  بخش ششم کلمه عبور: chem-eng.persianblog.ir
/ 2 نظر / 67 بازدید

لینک دانلود حل المسائل کتاب اصول بنیادی ترمودینامیک ون وایلن (ویرایش 5)

حل المسائل کتاب اصول بنیادی ترمودینامیک 1 ون وایلن (ویرایش 5) Solution of Fundamentals of Thermodynamics (1) 5th edition Van Wylen   لینک دانلود حل المسائل کتاب اصول ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید

لینک دانلود کتاب ریاضی مهندسی شیدفر+حل المسائل

کتاب ریاضی مهندسی شیدفر+حل تمرین Engineering Mathematics-Shidfar   لینک دانلود کتاب ریاضی مهندسی شیدفر لینک دانلود حل تمرین کتاب ریاضی مهندسی شیدفر کلمه عبور: chem-eng.persianblog.ir
/ 2 نظر / 21 بازدید

لینک دانلود کتاب طراحی آزمایشات

کتاب طراحی آزمایشات Design and Analysis of experiments   لینک دانلود کتاب طراحی و آنالیز آزمایشات جلد اول جلد دوم لینک دانلود کتاب طراحی آزمایشات کلمه عبور: chem-eng.persianblog.ir
/ 3 نظر / 14 بازدید

کتاب راهنمای پیکره ی دانش مدیریت پروژه (PMBOK)

کتاب راهنمای پیکره‌ی دانش مدیریت پروژه (PMBOK) A Guide to the Project Management Body of Knowledge Third Edition (PMBOK Guide)   لینک دانلود ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید

لینک دانلود کتاب انتقال حرارت جابه‌جائی آرپاچی

کتاب انتقال حرارت جابه‌جائی آرپاچی Conduction Heat Transfer, Arpaci   لینک دانلود کتاب انتقال حرارت جابه‌جائی آرپاچی بخش اول بخش دوم بخش سوم کلمه عبور: chem-eng.persianblog.ir
/ 6 نظر / 50 بازدید