# ترمودینامیک_مولکولی

لینک دانلود ترمودینامیک مولکولی پرازنیتز (لینک اصلاح شده)

ترمودینامیک مولکولی تعادل فاز سیال (ترمودینامیک پیشرفته مهندسی شیمی) + حل تمرین Molecular Thermodynamics of fluid phase Equilibria(prausnitz-1999)+solution   لینک دانلود کتاب ترمودینامیک ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 299 بازدید