# ترمودینامیک

لینک دانلود کتاب ترمودینامیک سنجل (ویرایش 5)

کتاب ترمودینامیک سنجل (ویرایش 5) Thermodynamics, Cengel 5th edition   لینک دانلود کتاب ترمودینامیک سنجل (ویرایش 5) بخش اول بخش دوم بخش سوم کلمه عبور: chem-eng.persianblog.ir
/ 1 نظر / 36 بازدید

لینک دانلود حل المسائل کتاب اصول بنیادی ترمودینامیک ون وایلن (ویرایش 5)

حل المسائل کتاب اصول بنیادی ترمودینامیک 1 ون وایلن (ویرایش 5) Solution of Fundamentals of Thermodynamics (1) 5th edition Van Wylen   لینک دانلود حل المسائل کتاب اصول ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید

لینک دانلود کتاب اصول بنیادی ترمودینامیک ون وایلن (ویرایش 6)

کتاب اصول بنیادی ترمودینامیک ون وایلن (ویرایش 6) Fundamentals of Thermodynamics 6th edition Van Wylen   لینک دانلود کتاب اصول بنیادی ترمودینامیکی ون وایلن (ویرایش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید